LUXXprofile

De 16 fundamentele motieven

Het LUXXprofile kijkt op een holistische manier naar de persoonlijkheid.
De volgende behoeften kunnen selectief worden gemeten: NIEUWSGIERIGHEID, INVLOED, BEZITTEN, SOCIALE CONTACTEN, SOCIALE BETROKKENHEID, VEILIGHEID, BEWEGING, FAMILIE, SOCIALE ERKENNING, STATUS, AUTONOMIE, PRINCIPES, STRUCTUUR, REVANCHE, EETGENOT en ZINNELIJKHEID.
Deze 16 motieven beïnvloeden het gedrag in concrete situaties in hun individuele vorm en in hun interactie.

In het LUXXprofile evaluatiegesprek leert u wat dit alles voor de persoonlijke levensstijl betekent: Hoe scoort u op de motieven? Welke motieven hebben interactie met andere? Welke motieven compenseren andere? Hoe komt dit tot uiting in het dagelijks leven of onder druk?

Het LUXXprofile is een volledig controleerbare wetenschappelijke methode waarmee LUXXprofile Masters doelgericht en dichtbij de realiteit van het leven kunnen werken. De scores van de 16 basisbehoeften en hun onderlinge relaties zijn zo nauwkeurig gedefinieerd dat gedrag met statistisch significante validiteit in professionele en privé situaties voorspelbaar is.

Bouwsteen voor succesvolle samenwerking en relaties

Eenmaal vertrouwd met de fascinerende structuur van de 16 motieven, wordt het in uw dagelijks leven steeds eenvoudiger om de oorzaken van uw gedragspatronen te identificeren, uw perspectief te begrijpen en in vastgelopen situaties andere invalshoeken te kiezen. Conflicten, ingeslopen mentale blokkades en stereotiep denken kunnen zo worden opgelost of ontstaan in het geheel niet.

Conclusie: Het LUXXprofile is een effectieve en efficiënte methode om zichzelf en anderen te begrijpen. Beslissingen in het leven die u op basis van uw persoonlijkheid neemt, zijn duurzaam omdat ze berusten op een stabiele basis.

Als LUXXprofile Master beantwoord ik graag uw vragen!

Meer info…