HSP

Wat is een hoogsensitief persoon?

Een HSP is iemand die bovengemiddeld gevoelig is voor indrukken en prikkels van de buitenwereld. HSP’ers  zijn zich meer bewust van details en kleinigheden. HSP’ers zijn vatbaarder voor prikkels en hebben sterkere emotionele reacties dan de gemiddelde persoon; ze zijn bijvoorbeeld gevoeliger voor stemmingen van anderen, geuren, geluiden, licht. Het is ook mogelijk dat zij indrukken moeilijker kunnen verwerken of verdragen en daardoor sneller geïrriteerd raken.

Het staat ook vast dat hooggevoeligen beschikken over een sensitief zenuwstelsel. Daardoor raakt een HSP makkelijker van streek als hij te lang blootgesteld wordt aan een zeer stimulerende omgeving, geluiden en beelden bijvoorbeeld. Ook voelen heel wat hooggevoeligen zich anders dan de rest.

HSP is karaktertrek

Hooggevoeligheid wordt beschouwd als een karaktertrek en kan je bijgevolg ook niet afleren. Deze karaktertrek kan als negatief ervaren worden, maar heeft ook positieve kanten als de persoon leert om te gaan met zijn eigen gevoeligheid.

De term HSP is de afkorting voor high sensitive person en werd geïntroduceerd door Elaine Aron(psychologe en psychotherapeute). Het heeft haar veel moeite gekost om een passende term te vinden voor deze karaktereigenschap.  Ze wilde deze eigenschap niet verwarren met introversie, verlegenheid, geremdheid en andere verkeerde etiketten die door andere psychologen zijn gegeven.

We weten nu dat succesvolle historische figuren hoogsensitief waren. Einstein, Martin Luther King en Steve Jobs bijvoorbeeld. Dit is bemoedigend, want dit bewijst dat hooggevoelige mensen ook de top kunnen bereiken!

Maar wanneer we niet weten hoe we moeten omgaan met hoogsensitiviteit, gaan we uiteindelijk te hard ons best doen om even goed te doen als alle anderen, en liefst wat beter! Een tijd lang gebruiken we onze aangeboren talenten, en zijn we toegewijd aan ons werk en gezin, maar wanneer we over onze limiet gaan kan dit uiteindelijk zijn tol eisen!

Opmerkelijk is wel dat ongeveer 30% van de hooggevoeligen extravert is. Volgens onderzoek is hooggevoeligheid trouwens een normale en aangeboren eigenschap die voorkomt bij 15 à 20% van de bevolking.

Er zijn al heel wat boeken en artikels geschreven over HSP, maar soms kan je het gevoel krijgen dat je daarmee alleen niet geholpen bent.